Registrering


For å begynne på kurs, møter du personlig til en inntakssamtale på Johannes læringssenter, Rennesøygata 12. Ved registreringen får du også råd om hvilken type kurs du bør delta i. Derfor er det viktig for oss å vite mer om deg.

Viktig informasjon

  • Din tidligere skolegang
  • Andre språk du kan
  • Kan du litt norsk fra før?

Ta med

  • Pass
  • Oppholdstillatelse
  • Eventuell dokumentasjon på tidligere norskopplæring
  • Tuberkulosetest – hvis du kommer fra et land som krever dette. Folkehelseinstituttet bestemmer hvilke land dette gjelder. Liste finner du her. Det er Internasjonalt vaksinasjonskontor som utfører tuberkulosekontrollen.
    Telefon: 51 91 33 33.

Åpningstider for registrering:

mandag 10:00–14:00, tirsdag 12:00–17:00
onsdag 10:00–14:00, torsdag 10:00–14:00

 

Er du allerede registrert?

Har du vært på kurs hos oss før og er allerede registrert? Oppgi det når du tar kontakt med oss igjen. Det kan hende situasjonen har forandret seg og at du har praktisert mye norsk siden sist. Vi finner tid til samtale og eventuell ny kartlegging, slik at du får kurs som passer ditt nivå.

Kursoversikt!